MAJÚ UČITELIA PRÁVO UČIŤ Z DOMU?

Pýtate sa nás, či môže riaditeľ/zriaďovateľ prinútiť pedagogických a odborných zamestnancov, aby zabezpečovali dištančné vzdelávanie / online výuku výhradne z priestorov školy.

Minister školstva sa k danému problému vyslovil nasledovne:

  • V zákonníku práce § 250b sa uvádza:(2) Počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a
    šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia
    nariadených príslušným orgánom podľa osobitného predpisu

a) zamestnávateľ je oprávnený nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to
dohodnutý druh práce umožňuje,

b) zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to
dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne
prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti.

Vychádzajúc z uvedených skutočností si dovoľujeme vysloviť názor, že pedagogickí a odborní zamestnanci majú právo učiť z prostredia svojho domova, pokiaľ majú v svojich domácnostiach vybavenie potrebné k zabezpečeniu dištančného vzdelávania/ online výuku a zamestnávateľ by im mal výkon práce z domácnosti umožniť. A to hlavne v situácii, keď v záujme ochrany zdravia potrebujeme znížiť mobilitu zamestnancov.


Ako rozhodol Váš zamestnávateľ? Považoval usmernenie zriaďovateľa za príkaz alebo odporúčanie? Je demokratický a schopný samostatne rozhodovať, chráni zdravie svojich zamestnancov a postupuje v súlade s usmerneniami ÚVZ v období núdzového stavu, alebo plný strachu a plniaci do bodky usmernenia zriaďovateľa bez použitia vlastného rozumu?

Podeľte sa a napíšte nám Vaše skúsenosti na demokracia@sku.sk