Stanovisko k návratu detí, ktoré nemajú prístup k vzdelaniu

Tlačová agentúra Slovenskej republiky oslovila 10. 11. 2020 SKU s nasledujúcimi otázkami:

“Ústredný krízový štáb sa včera zhodol na tom, aby deti v hmotnej núdzi mohli chodiť do škôl. Dôvodom je, že nemajú zabezpečené životné podmienky a nemajú k dispozícii ani techniku na vzdelávanie v dištančnej forme. Zaujímalo by ma, či to nepovažujete za nefér voči deťom, ktoré majú možnosť vzdelávať sa síce online, ale reálne im tiež tento fyzický kontakt s učiteľmi a školou chýba? Viete si predstaviť ako by mohlo takéto vyučovanie vyzerať?”

Tu je stručná reakcia SKU:

Myslíme si, že je to správne rozhodnutie, pri dodržaní epidemiologických opatrení voči žiakom aj učiteľom. Je nefér voči deťom, ktoré nemajú žiadny prístup, aby sa nevzdelávali a ešte viac zaostávali za ostatnými, ktorí majú to šťastie, že sa nenarodili do chudoby, nemajú zdravotné znevýhodnenie, nie sú deti cudzincov a pod.
Treba si ale uvedomiť, že učiteľ by mal v takom prípade učiť už len prezenčne a nie časť triedy online a časť normálne v škole, inak by sa situácia stala pre pedagóga nezvládnuteľná. Toto je ideálna práca pre asistentov a odborné tímy na školách, pokiaľ škola takýmto podporným tímom pre učiteľa disponuje.


https://domov.sme.sk/c/22531891/ucitelia-povazuju-za-spravne-aby-sa-deti-v-hmotnej-nudzi-vratili-naspat-do-skol.html

https://www.skolske.sk/clanok/54976/sku-je-spravne-aby-sa-deti-v-hmotnej-nudzi-mohli-vratit-naspat-do-skol