Ministerka školstva a vláda porušili zákon i vlastnú stratégiu rozvoja výchovy a vzdelávania.

Desať organizácií pôsobiacich v oblasti školstva iniciovalo Petíciu za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Ministerka školstva a vláda porušili zákon i vlastnú stratégiu rozvoja výchovy a vzdelávania. Po zásadných zmenách v návrhu zákona vynechalo verejnú diskusiu. V dôsledku toho návrh zákona nerieši potreby praxe, nemá dostatočné finančné krytie a je dokonca diskriminačný voči niektorým pedagogickým a odborným zamestnancom. V priebehu prvého týždňa petíciu podpísalo viac ako 6000 podporovateľov žiadajúcich partnerský dialóg a kvalitné systémové zmeny.

Signatári petície žiadajú vládu a ministerku školstva, aby stiahla z rokovania svoj návrh nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a nutné pozitívne zmeny dočasne riešila návrhom novely platného zákona. Zároveň žiadajú, aby bol nový zákon tvorený zákonne, transparentne a participatívne, s potrebným priestorom na vyjadrenie pripomienok a kvalitnú diskusiu. Aktívne podieľanie sa všetkých aktérov na tvorbe školských zákonov je v záujme kvalitnej reformy odporúčané i Európskou úniou.

Návrh zákona je v súčasnosti v druhom čítaní, parlament bude o ňom rokovať koncom marca. Akonáhle petíciu podpíše aspoň 10 000 podporovateľov, bude petičný výbor v súlade so zákonom žiadať ministerku a vládu o prerokovanie jej obsahu.

V prípade, že vláda a ministerka školstva petícii nevyhovie, apelujeme na poslancov parlamentu, aby návrh nového zákona neschválili. Ochrana princípov demokracie a právneho štátu pri prijímaní zákonov je totiž v rukách poslancov, ak vláda ako ich navrhovateľ sama nedodržiava platné zákony.

Členmi petičného výboru sú zástupcovia Slovenskej komory učiteľov, občianskej iniciatívy Kvalitné školstvo, Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, Asociácie stredných zdravotníckych škôl SR, Slovenskej asociácie pedagogiky raného detstva, Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku, Asociácie výchovných poradcov, Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní, MESA10 a Fóra proaktívnych škôl.

Online petíciu môže verejnosť podporiť na petičnom portáli ChangeNet: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1008530


V médiách:

https://www.ta3.com/clanok/1149586/ucitelia-odmietaju-novy-zakon-podla-rezortu-je-v-ich-prospech.html

https://domov.sme.sk/c/22066606/ucitelia-skolstvo-lubyova-slovenska-komora-ucitelov.html

https://www.aktuality.sk/clanok/672362/ucitelia-ziadaju-stiahnutie-zakona-o-pedagogickych-zamestnancoch/

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/504232-ucitelia-ziadaju-stiahnutie-zakona-o-pedagogickych-a-odbornych-zamestnancoch/

https://dennikn.sk/minuta/1399535/?ref=mpm

https://www.etrend.sk/ekonomika/ucitelske-zdruzenia-ziadaju-stiahnut-lubyovej-zakon-o-pedagogickych-zamestnancoch.html

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/ucitelia-ziadaju-stiahnutie-zakona-o/47751-clanok.html

https://vskolstve.sk/sanca-vytvorit-moderny-zakon-o-pedagogickych-zamestnancoch-nebola-vyuzita-tvrdia-ucitelia/