Ministerka školstva chce umlčať školské organizácie?

Ministerka školstva M. Lubyová zatiaľ neurobila pre žiakov a učiteľov nič dôležité. Od riešenia skutočných potrieb odvádza pozornosť vymýšľaním umelých problémov. Chce vytvoriť organizáciu, ktorá bude vyhovovať autoritatívnemu a nedemokratickému modelu riadenia a komunikácie.

Ministerka v médiách predstavila plán zriadiť novú komoru učiteľov, hoci už existuje Slovenská komora učiteľov (SKU). Svoj zámer zdôvodňuje tým, že organizácie pedagógov nemajú vždy dostatok času na pripomienkovanie zákonov a rokovanie so zástupcami učiteľov treba zjednodušiť a usmerniť. „Musíme jednať s desiatkami rôznych organizácií a skupín a je veľmi ťažké tento proces riadiť takým smerom, aby sa všetky organizácie medzi sebou zhodli. Prakticky sa medzi sebou nikdy nezhodli,” povedala pre TASR. Ak pani ministerka komunikuje problém „nedostatku času organizácií na pripomienkovanie“, bolo by vhodné, aby sa pozrela na to, z akého dôvodu sú termíny určené na proces pripomienkovania stanovené obvykle na čas školských prázdnin, sviatkov a dovoleniek. Či krátkosť času na pripomienkovanie a neochota ministerstva poskytnúť materiály vopred je „len“ obyčajnou neprofesionalitou, alebo zámerom. Ak pani ministerka tvrdí, že školské organizácie sa medzi sebou nikdy nezhodli, je to lož. Na principiálnych otázkach vieme nájsť úplnú zhodu, ako to bolo v prípade práva veta zriaďovateľa či Deklarácie organizácií pôsobiacich v školstve zo 17. februára 2016. Bohužiaľ, je to práve ministerstvo školstva, ktoré túto zhodu nedokázalo a ani v súčasnosti nedokáže akceptovať. To, čo si učitelia zaslúžia predovšetkým, sú kvalitné zákony, ktoré tieto požiadavky školských organizácií zohľadňujú. Ostro sa ohradzujeme voči snahe ministerky „usmerňovať“, alebo dokonca „riadiť“ proces spolupráce medzi ministerstvom a organizáciami. Takéto vyjadrenia z úst ministerky nás prenášajú z demokratickej spoločnosti do totalitného systému, ktorý sme už raz prekonali. Profesijná komora má vzniknúť zo slobodnej vôle učiteľov a nie na pokyn úradníkov ministerstva.

Na podnet SKU bol zriadený školský ombudsman, vypracovaná príručka práv pedagogických zamestnancov, spustila sa práca na etickom kódexe. Niektoré naše pripomienky sa zapracovali do zákonov, s naším prispením sa znížila byrokratická záťaž. Urobili sme niekoľko dôležitých prieskumov, ktorými ministerstvo nedisponovalo a využilo ich ako podklad vo svojich analýzach. Sú situácie, keď sú pripomienky SKU a iných organizácií ponechané bez odozvy tak ako v prípade Učiaceho sa Slovenska, keď bola práca mnohých ľudí rozhodnutím ministerky odložená bez transparentného dialógu a program sa skončil bez toho, aby vôbec začal.

Na zlepšenie komunikácie v rezorte nie je potrebná nová komora, ale nové ministerstvo, ktoré sa k svojim partnerom začne správať rovnocenne a slušne. Je potrebné, aby ministerstvo školstva zmenilo svoju kultúru, naozaj začalo diskutovať s verejnosťou a jej názory bralo aj do úvahy. Chceme, aby sa ministerstvo prestalo hrať na spoluprácu, ale skutočne spolupracovalo. Učitelia si zaslúžia ministerstvo, ktoré ich prestane ignorovať odkladaním ich podnetov do „šuflíka“.