Návrhy na skvalitnenie slovenského školstva

Tu predkladám moje návrhy:

1. nezavádzať pevnú pracovnú dobu pre učiteľov !!! – iba za predpokladu, že bude mať každý učiteľ zabezpečené kľudné a tiché miesto pre svoju prácu, t.j. vlastný stôl, knižnicu, počítač a veci, ktoré nutne potrebuje (ja osobne si neviem predstaviť prácu v zborovni)

2. za predpokladu, že učiteľov oberiete o týždeň dovolenky, umožniť čerpanie dovoleniek kedykoľvek to učiteľ potrebuje, prípadne umožniť učiteľom prísť do práce a pracovať aj počas povinných dovoleniek

3. znížiť základný úväzok z 22 na 19, prípadne 20 hodín, pričom triednickú hodinu zaradiť do základného úväzku

4. znížiť vekovú hranicu odchodu učiteľov do dôchodku na 55 rokov, s možnosťou dobrovoľne pokračovať v práci (všetci si myslia, že práca učiteľov je prechádzka ružovým sadom, no je to psychicky vyčerpávajúce, určite nie menej ako práca vojakov či policajtov)

5. byrokraciu prenechať byrokracii, prípadne snažiť sa využiť pomocnú ruku bakalárov, ktorí by mali príležitosť nadobudnúť prax v oblasti vzdelávania.

Ďakujem za možnosť vyjadriť svoj názor a pevne verím, že moje pripomienky napomôžu konštruktívnej diskusii smerujúcej k zlepšeniu kvality slovenského školstva.
Ako sa hovorí vo vzdelaní je budúcnosť národa !!!