Návrhy na skvalitnenie slovenského školstva

Návrhy od Mgr. Dancáka, vedúceho PK CJ, SOŠ, Košická 20, 080 01 Prešov