Otvorený list ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vážený pán minister školstva, vedy, výskumu a športu SR,

dovoľujem si Vám zaslať reakciu SKU na výroky P. Pellegriniho, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a bývalého ministra školstva v TA3 dňa 25. 6. 2017: https://sku.sk/reakcia-sku-na-vyroky-p-pellegriniho-v-ta3/.

Touto cestou si Vás dovoľujem požiadať o reakciu na vyjadrenia p. Petra Pellegriniho na adresu učiteľského stavu. Veľa kolegov ma odhováralo od tohto kroku s tým, že je moja snaha márna. Spomínam si, že som Vás viac ako pred rokom osobne žiadal pri okrúhlom stole k PVV, aby ste reagovali na znevažujúce vyjadrenia pána Sotáka na adresu učiteľov. Podobných reakcii odvtedy z úst vládnych predstaviteľov zaznelo viac, a je naozaj škoda, že ste sa zatiaľ za nás nepostavili.

V príhovore pri príležitosti končiaceho sa školského roka 2016/2017 hovoríte: „Veľmi si vážim ich záujem a oduševnenie odovzdávať našim žiakom vedomosti, motivovať ich k lepším výsledkom a povzbudzovať ich v túžbe po poznaní.“ Ak by ste sa ohradili voči vyjadreniam pána P. Pellegriniho, ubezpečujem Vás, že by to bol silný signál pre všetkých učiteľov. Bol by to reálny prejav toho, že si ich naozaj vážite. Som pripravený podrobnejšie vysvetliť našu žiadosť kedykoľvek pri osobnom stretnutí.

Pevne verím, že na nahromadené hanlivé vyjadrenia na adresu učiteľov tentokrát zareagujete a že to podobne ako ja vnímate ako svoju základnú úlohu vyplývajúcu z pozície ministra, ktorú zastávate.

Prosím Vás o potvrdenie, že bol email doručený.

S úctou,

Mgr. Vladimír Crmoman
prezident
Slovenská komora učiteľov