Otvorený list ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR

Otvorený list bol zaslaný 3. júla 2017