Otvorený list vláde Slovenskej republiky k adekvátnemu ohodnoteniu pedagogických a odborných zamestnancov

Vážená vláda Slovenskej republiky, 

som učiteľ a rád by som ním ostal. No namiesto toho, aby som sa poriadne pripravoval na vyučovanie, riešim, ako vyžiť. Chodím na rôzne brigády, doučujem a hľadám iné zdroje svojej obživy. 

Sedávam v zle vykúrenej triede, lebo škola šetrí financie na prevádzku. Do práce si nosím vlastný počítač, lebo na tom školskom všetko trvá trikrát tak dlho. Popritom všetkom chodím na školenia, na ktorých vypĺňam “selfie” dotazníky a počúvam o triedach 21. storočia, čo ma pri porovnaní s realitou akurát rozčúli.

Ak chcem, aby deti mali novú sieť do bránky alebo futbalovú loptu, musím napísať projekt. Tento rok som už napísal štyri. Vediem krúžok s plácou 3,50 € za hodinu. V pondelok a stredu mám celodenný dozor, čo znamená, že nemám kedy ísť ani na toaletu. A navyše suplujem za chýbajúcich kolegov. 

Do školy chodí stále viac detí so špeciálnymi potrebami ale tých dvoch asistentov, čo máme v škole, som ešte nevidel, lebo stíhajú riešiť len slovenský jazyk a matematiku.

Učím finančnú gramotnosť, a pritom viem, že povolanie, ktoré som si zvolil, je dlhodobo podhodnotené a môj dôchodok, ak sa nič nezmení, bude mizerný. Považujem to za veľkú nespravodlivosť, lebo aj vďaka mne je veľa ľudí, ktorí dostali vzdelanie a vytvárajú hodnoty pre túto spoločnosť a platia jej vyššie odvody.

Chcel by som Vám pripomenúť, že ak chcete vzdelanú spoločnosť, v ktorej absolventi škôl budú prinášať inovácie, bez dobrého vzdelávacieho systému to nepôjde. V dlhodobo preferovanom fínskom modeli školstva je rozhodne atraktívnosť učiteľského povolania na úplne inej úrovni ako u nás. A bez dobrých učiteľov je tento zámer neuskutočniteľný.

Tento rok bude inflácia na úrovni 5,6 percenta, mesačný nárast bol o 0,5 %, plus od januára budú drahšie energie a Vy nám budete pridávať len 3 % a až od júla, takže nás vlastne oberiete o príjmy. 

Bývam v meste a z mesiaca na mesiac rastú aj moje náklady na život. Za posledné dva roky nájom stúpol o 100 % a moje náklady na pohonné hmoty za toto obdobie vzrástli o 40 % a rast pokračuje. Určite pochopíte, že na strane výdavkov nie je veľmi kde škrtať, potrebujem zvýšiť príjmovú  stranu.

Je mi to veľmi ľúto, ale už nemôžem takto ďalej. Už nemôžem viac čakať, či a kedy dodržíte svoje predvolebné sľuby, preto si aktuálne hľadám nové zamestnanie.

Pre mňa je už neskoro, no prosím o prehodnotenie rozpočtu a zohľadnenie týchto požiadaviek pre kolegov, ktorí zostávajú a tých, ktorí ma nahradia:

  • naviazanie nástupného tarifného platu učiteľa na výšku priemernej mzdy v hospodárstve za posledné dostupné obdobie,
  • pravidelnú automatickú valorizáciu platov zamestnancov školstva,
  • výsluhový dôchodok ako ocenenie prínosu pre spoločnosť,
  • zrušenie dozorov z pracovnej náplne,
  • pracovný notebook a mobil s aktuálnym operačným systémom pre každého učiteľa.