Verzia pre prehliadače s flashh podporou:
Petície za zvýšenie finančných prostriedkov na platy učiteľov
Verzia pre modernejšie prehladače:
Petície za zvýšenie finančných prostriedkov na platy učiteľov