Podporné stanovisko

To, čo malo učiteľom pomôcť sa stáva ich nočnou morou.  To, čo malo byť flexibilnou pomôckou učiteľa, riaditeľa, uľahčiť jeho prácu sa minulo svojmu pôvodnému zámeru.  Prinieslo so sebou povinnosť stráviť hodiny pri pc vo svojom voľnom čase.

V čom je neopodstatnenosť nadmernej administratívy na školách? Ako sa dostaneme na jej únosnú mieru?

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spustilo Projekt znižovania administratívnej záťaže učiteľov a riadiacich pracovníkov základných a stredných škôl. Jeho cieľom je znížiť administratívnu záťaž a byrokraciu na školách, ktorá nastala najmä po prijatí nového školského zákona a s ním súvisiace množstvo vyhlášok, smerníc a metodických pokynov vysvetľujúcich tento zákon. Za najväčší problém považuje rezort školstva duplicitu jednotlivých tlačív, ako aj nutnosť posielať materiály nielen v elektronickej, ale aj v tlačenej podobe.

SKU sa stala aktívnym partnerom pre Ministerstvo školstva v projekte znižovania administratívnej záťaže. Naším spoločným cieľom je vytvárať pre učiteľov lepšie podmienky na ich prácu a našou aktívnou účasťou v pracovnej skupine projektu sa snažíme spolupodieľať na zefektívnnení práce učiteľov a znížení byrokratickej záťaže na školách. 
 
 
 
 

   V Bratislave 15.3. 2011                                                                 PaedDr. Mária Barancová

                                                                                                              prezidentka SKU