Stanovisko k návratu detí, ktoré nemajú prístup k vzdelaniu

Je nefér voči deťom, ktoré nemajú žiadny prístup, aby sa nevzdelávali a ešte viac zaostávali za ostatnými, ktorí majú to šťastie, že sa nenarodili do chudoby, nemajú zdravotné znevýhodnenie, nie sú deti cudzincov a pod.

2020-11-10T20:00:01+01:0010. novembra 2020|Kategórie: Správy, Vyhlásenia|Tags: , |

Testovanie 5 ako kritérium prijímania na osemročné gymnáziá

Prinášame Vám spoločné stanovisko Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny a Slovenskej komory učiteľov k Testovaniu 5 ako kritériu pre prijímanie na osemročné gymnázia, ktoré bolo zaslané ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR D. Čaplovičovi dňa 8. januára 2014.

2017-02-09T20:19:34+01:008. januára 2014|Kategórie: Správy|Tags: , , |

Stanovisko SKU k Spoločnej škole

Slovenská komora učiteľov víta snahu predstaviteľov téz Spoločnej školy zadefinovať hlavné nedostatky školskej reformy. Slovenská komora učiteľov súhlasí s tým, že „Štát sa v spoločnej škole nezbavuje zodpovednosti“, nepresúva úlohy na učiteľov, plní pre školy servis - vzorové plány, učebné osnovy, štandardizované testy, metodickú pomoc, transformovanie ŠŠI (pridanie funkcie poradného orgánu), vytvorenie a manažovanie eduportálu pre učiteľov.

2017-02-09T20:19:36+01:0024. novembra 2012|Kategórie: Správy|Tags: , |

Stanovisko k hodnoteniu 100 dní ministra školstva

I keď 100 dní v školskom roku nie je nijako významné obdobie, minister školstva sa rozhodol zhodnotiť svoje pôsobenie. Sebahodnotenie v spojení s externým hodnotením môže posunúť naše školstvo vpred, a preto si aj Slovenská komora učiteľov dovoľuje vydať toto stanovisko k ministrovmu pôsobeniu.

2017-02-09T20:19:37+01:0025. júla 2012|Kategórie: Vyhlásenia|Tags: , , |

Reportáž o Testovaní 9 a stanovisku SKU na TA3

Prinášame reportáž TA3 o problematickom vyhodnotení deviatackeho monitoru, ktoré pedagógov pobúrilo natoľko, že sa obrátili na Slovensku komoru učiteľov. Žiadajú, aby oficiálne výsledky testov neakceptovala. Pri vyhodnocovaní totiž Ústav certifikovaných meraní nezarátal žiakom príklady, s ktorými si mnohí nevedeli rady. Horším žiakom polepšili, lepších to vraj znevýhodnilo. Ministerstvo škandalizáciu odmieta. K téme sa vyjadrila i prezidentka SKU PaedDr. Mária Barancová.

Zdroj videa: http://www.ta3.com/sk/reportaze/174304_ucitelia-chcu-monitor-bojkotovat

2017-02-09T20:20:07+01:008. apríla 2011|Kategórie: Správy|Tags: , , , |

Podporné stanovisko

Učitelia sa sťažujú na nadmernú a neúnosnú administratívu vo svojej práci. Trápi ich nejasnosť a neprehľadnosť dokumentácie, nepotrebnosť mnohých údajov, ktoré musia vpisovať do výkazov a tlačív, ich duplicita, rozsiahle hodnotenia žiakov, nutnosť vypracovávať mnohostranové ŠVP, časovotematické plány, plány práce učiteľov, koordinátorov, ŠP, psychológov, samé plány.

 

2017-02-09T20:20:08+01:0016. marca 2011|Kategórie: Správy|Tags: , , |