Stanovisko SKU k Spoločnej škole

Slovenská komora učiteľov víta snahu predstaviteľov téz Spoločnej školy zadefinovať hlavné nedostatky školskej reformy. Slovenská komora učiteľov súhlasí s tým, že „Štát sa v spoločnej škole nezbavuje zodpovednosti“, nepresúva úlohy na učiteľov, plní pre školy servis – vzorové plány, učebné osnovy, štandardizované testy, metodickú pomoc, transformovanie ŠŠI (pridanie funkcie poradného orgánu), vytvorenie a manažovanie eduportálu pre učiteľov.

Stanovisko k hodnoteniu 100 dní ministra školstva

I keď 100 dní v školskom roku nie je nijako významné obdobie, minister školstva sa rozhodol zhodnotiť svoje pôsobenie. Sebahodnotenie v spojení s externým hodnotením môže posunúť naše školstvo vpred, a preto si aj Slovenská komora učiteľov dovoľuje vydať toto stanovisko k ministrovmu pôsobeniu.

Reportáž o Testovaní 9 a stanovisku SKU na TA3

Prinášame reportáž TA3 o problematickom vyhodnotení deviatackeho monitoru, ktoré pedagógov pobúrilo natoľko, že sa
obrátili na Slovensku komoru učiteľov. Žiadajú, aby oficiálne výsledky
testov neakceptovala. Pri vyhodnocovaní totiž Ústav certifikovaných
meraní nezarátal žiakom príklady, s ktorými si mnohí nevedeli rady.
Horším žiakom polepšili, lepších to vraj znevýhodnilo. Ministerstvo
škandalizáciu odmieta. K téme sa vyjadrila i prezidentka SKU PaedDr. Mária Barancová.

Zdroj videa: http://www.ta3.com/sk/reportaze/174304_ucitelia-chcu-monitor-bojkotovat

Podporné stanovisko

Učitelia sa sťažujú na nadmernú a neúnosnú administratívu vo svojej práci. Trápi ich nejasnosť a neprehľadnosť dokumentácie, nepotrebnosť mnohých údajov, ktoré musia vpisovať do výkazov a tlačív, ich duplicita, rozsiahle hodnotenia žiakov, nutnosť vypracovávať mnohostranové ŠVP, časovotematické plány, plány práce učiteľov, koordinátorov, ŠP, psychológov, samé plány.