Hľadá sa vinník

Tento príbeh zdanlivo nie je o školstve. Dočítajte a posúďte sami. Stal sa pred rokmi, keď som neučila, ale ešte podnikala. Vybrala som si túto cestu, nakoľko dcéra bola chorá na obličky. Strávila som s ňou týždeň v nemocnici na detskom oddelení.

Podporné stanovisko

Učitelia sa sťažujú na nadmernú a neúnosnú administratívu vo svojej práci. Trápi ich nejasnosť a neprehľadnosť dokumentácie, nepotrebnosť mnohých údajov, ktoré musia vpisovať do výkazov a tlačív, ich duplicita, rozsiahle hodnotenia žiakov, nutnosť vypracovávať mnohostranové ŠVP, časovotematické plány, plány práce učiteľov, koordinátorov, ŠP, psychológov, samé plány.