YouTube:

Facebook:

Prezident SKU k súčasnej situácii

Uverejnil používateľ Slovenská komora učiteľov Streda 8. apríla 2020