Príhovor prezidenta Slovenskej komory učiteľov ku Dňu učiteľov

      Milé kolegyne a kolegovia,  ani vo víre prebiehajúcich krízových udalostí nezabúdame na  deň, ktorým si každoročne pripomenieme narodenie J. A. Komenského.  Dnes zvlášť  Vám patrí  poďakovanie za Vašu tvorivosť, obetavosť, lásku , radosť  a trpezlivosť, ktorú rozsievate.

      Tohtoročný Deň učiteľov sa nesie v znamení veľkej skúšky celej spoločnosti kvôli hrozbe šírenia ochorenia COVID-19. Máme tú možnosť byť príkladom, ako situáciu zvládnuť v pokoji,  s nadhľadom, byť oporou našim zvereným žiakom a ich rodičom. Buďme  pre nich svetlom, ktoré svieti nádejou, buďme silou, ktorá povzbudzuje. 

      Ku Dňu učiteľov Vám želám veľa síl, pozitívnej energie, množstvo tvorivých nápadov a radosti zo svojich žiakov. Verím, že Vám vo Vašom snažení pomôže aj nové vedenie ministerstva školstva, ktoré hneď  v úvode nemá ľahkú úlohu. 

      Vyjadrujem nádej, že spoločnými silami všetko zvládneme a opäť sa stretneme so svojimi žiakmi o niečo skúsenejší, silnejší a zároveň citlivejší.