Príbeh Daniely Polovkovej – online diskusia

Pozývame Vás na ďalšiu online diskusiu k projektu Slovenskej komory učiteľov: Podpora demokratizácie v školách, ktorá sa uskutoční 26. mája 2021 v čase od 17:00 – 18:00.

Diskusia má za cieľ prezentovať cez príbeh konkrétneho učiteľa, ako je možné udržať demokraciu v školskom prostredí, ak je ohrozená a čo je preto potrebné urobiť.

* Ako riešiť problémy a konflikty s nadriadeným?

* Sme schopní postaviť sa neprávostiam? Vieme ako bojovať proti nespravodlivosti?

* Čo prežívame ako jednotlivci, ak sa rozhodneme upozorniť na porušovanie zákonov na pracoviskách našich škôl?

Tieto a ďalšie otázky otvoríme v online diskusii, do ktorej sa budete môcť zapojiť otázkami aj Vy.

Hosťom diskusie bude riaditeľka Základnej umeleckej školy v Humennom PaedDr. Daniela Polovková, ktorá na tejto škole pôsobí od svojich siedmich rokov. Priamy kontakt s touto školou prerušila len na krátko počas vysokoškolského štúdia na Pedagogickej fakulte v Prešove. Moderovať bude Vladimír Crmoman zo Slovenskej komory učiteľov.

Diskusia bude prebiehať 26. mája 2021  v čase od 17:00 – 18:00. Sledovať ju budete môcť LIVE cez Facebook stránku SKU alebo na našom Youtube. Svoje otázky pred diskusiou môžete posielať na demokracia@sku.sk, alebo klásť otázky počas diskusie vo Facebook komentároch.

Tešíme sa na Vašu účasť, zapojenie a prínos v diskusii “PRÍBEH DANIELY POLOVKOVEJ”.

FB udalosť k diskusii.