PRIESKUM ZBOROVNE – online anketa

Prosíme vás o zodpovedanie otázok krátkeho prieskumu, ktorý realizujeme v rámci projektu Podpora demokratizácie v školách. Vaše skúsenosti a názory nám pomôžu identifikovať aktuálnu situáciu v pracovnom prostredí škôl a na základe zistení sa adresnejšie zamerať na konkrétne problémy klímy zborovní. Otázky sú určené pre pedagogických a odborných zamestnancov a ich vyplnenie zaberie približne 5 – 10 minút.
Ďakujeme.

Slovenská komora učiteľov v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.

Online anketu môžete vyplniť  tu:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0jJcxV9oKBPhmVzbUe_Dv6QVOB-L5OofF8UXFYetP-tDS_A/viewform

 


Projekt „Podpora demokratizácie v školách“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.