Činnosť Slovenskej komory učiteľov už môžete podporiť aj cez portál DARUJME.SK:

https://sku.darujme.sk/podpora-demokratizacie-v-skolach-06302/