Právne minimum pre pedagógov 1

25.00 30.00 

Vzdelávanie vám poskytne prehľad o zákonoch SR  a ich častiach,  ktoré sa týkajú školského prostredia.

Vymazať
Katalógové číslo: SKU001 Kategórie:

Popis

Vzdelávanie vám poskytne prehľad o zákonoch SR a ich častí, ktoré sa týkajú školského prostredia: Ústava SR, Antidiskriminačný zákon, Trestný zákon, Zákon SNR o priestupkoch, Občiansky zákonník a Tlačový zákon. Súčasťou vzdelávania je riešenie modelových prípadov a diskusia.

Vzdelávanie má časovú dotáciu 5 hodín (3 hodiny prezenčne a 2 hodiny dištančne).

Pre koho je vzdelávanie určené

Pre všetky kategórie, podkategórie alebo kariérové pozície pedagogických alebo odborných zamestnancov.

Termín:    7. apríl 2022                  Čas: 15.00 – 18.00              

Miesto konania: Vzdelávanie prebieha online formou.

Získate

  •  schopnosť efektívne riešiť  pracovnoprávne problémy
  •  kompetencie pre oblasť Profesijného rozvoja k tvorbe atestačného portfólia 
  •  5 hodín potrebných k získaniu príplatku za profesijný rozvoj

Školitelia: Jarmila Javorková, Soňa Puterková

Kontakt na organizátora: vzdelavanie@sku.sk

Detaily podujatia

Dátum: 7. apríl 2022

Čas začiatku: 15:00 CEST

Čas ukončenia: 19:00 CEST

Email: vzdelavanie@sku.sk