Profesijný rozvoj pedagógov

25.00 30.00 

Vzdelávanie Vám poskytne ucelené informácie  o vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancoch  a o novinkách v oblasti   profesijného rozvoja platných od 1. 1. 2022.

Vymazať

Katalógové číslo: SKU013 Kategórie:

Popis

Vzdelávanie je zamerané na  profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov. Dozviete sa o zmenách v oblasti profesijného rozvoja v novelizovanom zákone Z. č. 138/2019 a aj to, ako si naplánovať sebarozvoj v súlade s výkonovými štandardami. Povieme si, akú úlohu má riaditeľ a zriaďovateľ  a MŠVVaŠ v profesijnom rozvoji. Súčasťou vzdelávania je diskusia a príklady dobrej praxe.

Vzdelávanie má časovú dotáciu 5 hodín (3 hodiny prezenčne, 2 hodiny dištančne)

Pre koho je vzdelávanie určené

Pre všetky kategórie, podkategórie alebo kariérové pozície pedagogických alebo odborných zamestnancov.

Termín:       3. máj 2022                                    Čas:  15:00 – 18:00

Miesto konania: Vzdelávanie prebieha online formou.

Získate

  •  schopnosť porozumieť pracovnoprávnym vzťahom
  •  kompetencie pre oblasť Profesijného rozvoja k tvorbe atestačného portfólia
  •  5 hodín potrebných k získaniu príplatku za profesijný rozvoj

Školitelia:  Soňa Puterková, Jarmila Javorková

Kontakt na organizátora: vzdelavanie@sku.sk

 

Detaily podujatia

Čas začiatku: 15:00 CEST

Čas ukončenia: 18:00 CEST