Rozhovor so Zuzanou Hronovou o šikane

Prečítajte si rozhovor so Zuzanou Hronovou, členkou Správnej rady v Slovenskej komore učiteľov v sekcii inkluzívneho vzdelávania, ktorá dlhodobo pôsobí ako školský špeciálny pedagóg a venuje sa aj prevencii a riešeniu šikanovania v základnej  škole.

Rozhovor s názvom “Vzorom pre deti sú aj politici, hrozbou súčasnosti je kyberšikana” nájdete tu: https://www.aktuality.sk/clanok/832592/vzorom-pre-deti-su-aj-politici-hrozbou-sucasnosti-je-kybersikana/