Škola a prevencia nelátkových závislostí detí a mladistvých

Slovenská komora učiteľov pozýva všetkých svojich členov a sympatizantov na medzinárodnú vedeckú konferenciu Škola a prevencia nelátkových závislostí detí a mladistvých organizovanú občianskym združením Profkreatis pod záštitou starostu Mestskej časti Bratislava – Ružinov v spolupráci s Fakultou psychológie Paneurópskej vysokej školy a SKU.

Konferencia sa uskutoční 8. novembra 2012 na Miestnom úrade Bratislava – Ružinov zo začiatkom registrácie o 9.00 hod. Účasť je bezplatná.

Postrehy a pocity z konferencie

Na konferencii  sa zišli učitelia z rôznych kútov
Slovenska. Neodradilo ich ani počasie a na Bratislavu  nezvyklá snehová kalamita a zasnežené
cesty.  Od príchodu až do skončenia
konferencie sme sa ocitli v atmosfére podnetnej, plnej nových informácií
a stretnutí s príjemnými ľuďmi.Na konferencii sa zišli učitelia z rôznych kútov Slovenska. Neodradilo ich ani počasie a na Bratislavu nezvyklá snehová kalamita a zasnežené cesty. Od príchodu až do skončenia konferencie sme sa ocitli v atmosfére podnetnej, plnej nových informácií a stretnutí s príjemnými ľuďmi.