Školstvo sa znova už po niekoľkýkrát dostáva do bodu „nula“

Slovenská komora učiteľov považuje novoročné rozhodnutie ministerky školstva Martiny Lubyovej zrušiť Inštitút vzdelávacej politiky za nesprávne. Na kvalitu a odbornosť ľudí z tohto analytického inštitútu predstavitelia SKU pani ministerku upozornili na prvom a jedinom stretnutí po jej nástupe do funkcie. Odborné stanoviská, presné dáta, či analýzy od samostatného útvaru sú pre efektívnejší chod každého rezortu nevyhnutnosťou. Moderne fungujúce spoločnosti a inštitúcie využívajú tímovosť v rozhodovacích procesoch, náš rezort nabral úplne opačný smer. Rozhodnutie ministerky preto vyvoláva pochybnosti o cieľoch nového vedenia.

Martina Lubyová pri svojom nástupe hovorila o zachovaní kontinuity v oblasti reformy Učiace sa Slovensko a prisľúbila, že národný program predstaví do konca roka 2017. Verejnosť očakávala jej prvé kroky v reforme, ktorá mala byť hotová už v období pôsobenia ministra Plavčana. Preto nás prekvapilo, keď reformný dokument označila za nepoužiteľný. Otázka, na čom ministerstvo školstva vlastne pracuje už druhý rok, zostáva nezodpovedaná. V relácii O 5 minút 12, vysielanej 3. decembra 2017, vyhlásila: „Do konca roka máme tie pracovné skupiny, ktoré nám pomôžu vytvoriť ten národný program. Tie pracovné skupiny, to sú vlastne reprezentácie stavovských a profesijných organizácií.“ Žiadne informácie o existencii spomenutých pracovných skupín nám ako stavovskej organizácii učiteľov nie sú známe. Rozpočet na budúci rok neráta so zásadnými zmenami v rezorte a ministerka nepredstavila sľubovaný národný program. Stále bežíme len na zotrvačník a problémy sa opäť odsúvajú do budúcnosti.

Ministerka prvých 100 dní absolvovala bez výsledkov, ktoré by bolo možné hodnotiť. U časti verejnosti sa jej podarilo vylepšiť mediálny obraz ministerstva školstva po Petrovi Plavčanovi. Na zmenu reality bežných školských dní to má ale nulový vplyv. Považujeme za nesprávne, že dokument Učiace sa Slovensko neodovzdala vláde a parlamentu na schválenie tak, ako to viackrát sľúbil jej predchodca. Vláda v prvej polovici vládnutia zostáva bez vízie pre školstvo. Nedokázala prijať národný program Učiace sa Slovensko, za vypracovanie ktorého zaplatila, ani žiaden iný. Kruto sa zahráva s dôverou verejnosti, ktorá na reforme pracovala rok s vedomím jej realizácie. Hlavný dôvod toho, že školstvo uviazlo, vidíme v neschopnosti lídrov vládnucich strán dohodnúť sa na spoločnom postupe. Jasne sa ukázalo, že Plavčanom ohlásená „najväčšia reforma za posledných 25 rokov“ nemá politické krytie. Kým koalícia nedospeje ku konsenzu, dovtedy budeme svedkami nečinnosti, v horšom prípade nezmyselných a nesystémových opatrení. Všetko smeruje k tomu, že aj táto vláda premrhá čas, ktorý je potrebný na nevyhnutné zmeny. Práve druhý rok jej vládnutia mal byť totiž rokom, kedy sa potrebné zmeny v školstve mali začať implementovať, aby bolo možné naštartované procesy dotiahnuť ešte počas jej mandátu. Ak sa vláda v roku 2018 nedopracuje k uvedeniu sľubovaných zmien do praxe, tak na konci jej vládnutia sa už ničoho, okrem populistických sociálnych balíčkov, nedočkáme.

Slovenská komora učiteľov želá školstvu v roku 2018 tvorivých, slobodných a šťastných učiteľov. Veríme, že práve učitelia v nadchádzajúcom roku posilnia svoj potenciál v spoločnom organizovaní sa v zápase za lepšie školstvo.