SKU BOL SCHVÁLENÝ PROJEKT NA PODPORU DEMOKRACIE V ŠKOLÁCH

Vážení členovia a sympatizanti Slovenskej komory učiteľov,

oznamujeme Vám úžasnú správu, ktorá je v desaťročnej histórii nášho občianskeho združenia prelomovým momentom, ktorý môže výrazným spôsobom našu činnosť posunúť dopredu. Slovenskej komore učiteľov bol v 2. výzve programu Active Citizens Fund – Slovakia, Téma 2 – Obhajoba verejných záujmov – Strategické granty schválený projekt s názvom Podpora demokratizácie v školách.

Predpokladaný dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu: 1.7.2020 – 28.2.2022
Požadovaná suma grantu: 96 679,00 €

Cieľmi projektu sú napríklad výskum o stave demokracie v školách, konferencia o stave demokracie na pracoviskách škôl, podpora legislatívnych zmien, kampaň za demokraciu na školách, tvorba vzorových kľúčových dokumentov pre školy či vzdelávanie pedagógov k právnemu minimu.

O ďalších krokoch v súvislosti so schváleným projektom Vás budeme informovať.