Správa z rokovania zástupcov SKU so zástupcami MŠVVaŠ a NÚCEM-u o Testovaní 9