Stanovisko SKU k filmu “Kto je ďalší?”

    Slovenská komora učiteľov sa stotožňuje s odborným stanoviskom VÚDPaP k filmu “Kto je ďalší?”. Mnohé prvky filmu sú podľa názoru pedagógov v SKU kontroverzné a nemajú jasnú preventívnu hodnotu. Film sa zameriava na vyburcovanie emócií u dieťaťa, no neponúka riešenie. Film môže preventívnu funkciu plniť výlučne ako súčasť dlhodobého procesu pod záštitou odborníka (nie ako jednorazová aktivita bez dôkladnej prípravy a následnej spätnej väzby). Bez diskusie s odborníkmi po filme je situácia pre deti v depresii, s nestabilnou emocionalitou alebo suicidiálnymi sklonmi riziková. Apelujeme na učiteľov a riaditeľov škôl, aby zvážili, či sa filmového predstavenia zúčastnia. Ak sa škola predsa len rozhodne ísť na film “Kto je ďalší?”, odporúčame osloviť rodičov detí a prizvať ich na predstavenie spolu so školou.

Dávame do pozornosti kontakt na internetovú poradňu IPčko https://ipcko.sk/ alebo linku Detskej istoty nonstop tel. číslo 116 111.