Technológia v škole 21. storočia – 4. Metodika využitia technológií