Technológia v škole 21. storočia – 4. Metodika využitia technológií

4.diel z cyklu prednášok Bořivoja Brdičky na tému Technológia v škole 21. storočia naznačuje, ako možno klasifikovať rôzne výukové aktivity a niektoré vybrané často používané popisuje. Okrem toho prináša ukážky úspešných spôsobov využitia technológií vo výučbe, ktoré sú z väčšej časti vybrané z aktivít realizovaných v rámci eTwinning-u.

Technológie v škole 21. storočia – 3. Tretí pilier

3.diel z cyklu prednášok Bořivoja Brdičky na tému Technológia v škole 21. storočia sa zaoberá rolou technológií v portfóliu vedomostí potrebných na výkon učiteľského povolania a naznačuje, kde hľadať prieniky s kompetenciami odvetvovými a pedagogickými.

Dajme si ruku na srdce, ale len tak pre seba si odpovedzme na otázku “Ako využívame my ako učitelia technológie k vzdelávaniu?”

Technológie v škole 21. storočia – 2. Ako na to?

V druhej časti seriálu o používaní technológií v škole 21. storočia si predstavíme odporúčania európskeho ICT clusteru, predstavíme si kompetencie 21. storočia, základné rozdiel medzi školou 1.0 a 2.0, popis technologických zručností učiteľa, štandardy ISTE a UNESCO pre učiteľa a mnohé ďalšie fakty, ktoré nám poodhalia ako na to…

Technológie v škole 21. storočia – 1. Nástup technologií

Nedávno som na internete našiel tento zaujímavý český cyklus prednášok vzdelávacieho portálu Učitelský spomocnik, ktorý je už dnes súčasťou Metodického portálu RVP, na tému využívania technológií v škole 21. storočia. Autorom je český vysokoškolský pedagóg Katedry informačních technológii a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovej v Prahe Ing. Bořivoj Brdička, PhD. a jeho prezentácie môžete nájsť na http://www.slideshare.net/bobr.

Dnešná časť bude pojednávať o nástupe technológii.

Bezpapierová škola – skutočné informácie

Bezpapierová škola sa minulý týždeň stala témou článku v novinách SME. Článok však obsahuje minimum informácií, ktoré autori projektu aj zapojené školy redakcii o projekte poskytli a aj tie sú uverejnené vo forme poloprávd a neúplných informácií. Žiadosti o konzultáciu k hotovému textu redakcia nevyhovela, žiadosť o nepublikovanie takto skreslených údajov redakcia zamietla.
Preto sme na webových stránkach Slovenskej komory učiteľov umožnili uviesť rozhovor (v pôvodnom znení) s autorkou myšlienky a predkladateľkou projektu Saskiou Repčíkovou, samotnú prezentáciu projektu a v komentároch uvítame vaše ďalšie otázky k projektu.

Sugata Mitra ukazuje ako deti učia samé seba

V prednáške na LIFT 2007, Sugata Mitra hovorí o svojom projekte “Otvor v Stene”. V rámci projektu prídu malé deti samé na to, ako používať počítač — a potom to naučia iné deti. Sugata Mitra sa pýta, čo ďalšie sa deti vedia samé naučiť…pred spustením videa si môžete zapnúť slovenské titulky (View Subtitles).