Technológie v škole 21. storočia – 3. Tretí pilier