Technológia v škole 21. storočia – 4. Metodika využitia technológií

4.diel z cyklu prednášok Bořivoja Brdičky na tému Technológia v škole 21. storočia naznačuje, ako možno klasifikovať rôzne výukové aktivity a niektoré vybrané často používané popisuje. Okrem toho prináša ukážky úspešných spôsobov využitia technológií vo výučbe, ktoré sú z väčšej časti vybrané z aktivít realizovaných v rámci eTwinning-u.