Technológie v škole 21. storočia – 3. Tretí pilier

3.diel z cyklu prednášok Bořivoja Brdičky na tému Technológia v škole 21. storočia sa zaoberá rolou technológií v portfóliu vedomostí potrebných na výkon učiteľského povolania a naznačuje, kde hľadať prieniky s kompetenciami odvetvovými a pedagogickými.

Dajme si ruku na srdce, ale len tak pre seba si odpovedzme na otázku “Ako využívame my ako učitelia technológie k vzdelávaniu?”