Učiteľ – hrdina z Vrútok

Slovenská komora učiteľov vyjadruje sústrasť rodine obete tragédie, ktorá sa odohrala v Spojenej škole vo Vrútkach. Zároveň sa skláňame pred odvahou učiteľa, ktorý neváhal položiť svoj život za svojich kolegov a žiakov. 

Akékoľvek násilie, obzvlášť v školách, je vždy zločinom proti poslaniu, ktoré plní škola – vytvárať bezpečné prostredie pre rozvoj osobností detí i učiteľov.

Súcitíme so zranenými a želáme im skoré uzdravenie. 

Strach zo smrti je následkom strachu zo života. Človek, ktorý žije naplno, je pripravený zomrieť kedykoľvek.“ —  Mark Twain