Vláda už 555 dní nemá víziu a program pre naše školstvo

Ministerstvo školstva v procese tvorby národného programu zavádza

Ministerstvo školstva 2. októbra 2017 zverejnilo dokument „Učiace sa Slovensko“. Z názvu dokumentu bol vypustený podtitul „Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania“, ktorý obsahovali predchádzajúce verzie. Verejnosť, ktorá sa na tvorbe Učiaceho sa Slovenska podieľala, sa zrazu po roku dozvedá, že nejde o finálny text reformy, ktorý, ako bolo sľubované, bude predložený na rokovanie vlády. Ministerka školstva Martina Lubyová oznámila, že Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania ešte len vznikne. Vláda sa však vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že návrh zmien v rezorte školstva sformuluje do konca roka 2016 v Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania.

Slovenská komora učiteľov konštatuje, že vláda SR už 555 dní nemá víziu ani plán, podľa ktorého bude realizovať zmeny v školstve. Do dnešného dňa nepredstavila vlastný národný program rozvoja školstva a nevznikol žiadny “vládny” materiál. Predseda vlády doteraz neoznámil žiadne kroky, podľa ktorých sa bude reformovať školstvo. Učiace sa Slovensko je totiž len autorské dielo externých poradcov ministerstva. Vláda neplní vlastné programové vyhlásenie a hrozí, že do konca roka 2019 už neurobí nič podstatné. Máme opakovanú skúsenosť z období predchádzajúcich vlád, ktoré sa už tesne pred voľbami nedopracovali k zásadným zmenám v školstve.

Podľa samotných autorov Učiaceho sa Slovenska sa podstata reformného dokumentu po zapracovaní pripomienok nezmenila. Pôvodný zámer bol teda jasný už v marci tohto roka a základné tézy sú verejne známe od októbra 2016. Preto je zarážajúce, že vláda SR nebola schopná doteraz predstaviť jasný plán krokov realizácie reformy na rok 2018 aj s jej finančným krytím. Základné požiadavky Učiaceho sa Slovenska sú pritom zhodné s tým, o čo už roky žiadajú vládu SR organizácie pôsobiace v školstve a odborníci v SR, EK aj OECD.

Ministerstvo školstva na svojom webe opakovane oznamovalo, že finálny dokument bude predložený na rokovanie vlády, čo sa nestalo. Celý proces, každý jeho krok, mal meškanie. Ak sa postup realizácie neoznámi presne na začiatku, alebo sa počas procesu tvorby mení, je to nekorektné a voči verejnosti zavádzajúce. Vzniká oprávnená obava, že ide o účelové predlžovanie času, spôsobené neochotou vlády vykonať potrebné zmeny v slovenskom školstve.

Slovenská komora učiteľov preto vyzýva vládu SR, aby sa čo najskôr vrátila k plneniu svojho programového vyhlásenia a predstavila prvé kroky realizácie reformy, ktoré sa premietnu už v rozpočte na rok 2018.