Vyjadrenie SKU k zrušeniu kreditového príplatku a k rekreačným poukazom

Zrušenie kreditového príplatku

Zrušenie kreditového systému v súčasnej podobe by bolo namieste, ak by učitelia mali primeranú mzdu, zodpovedajúcu náročnosti ich práce a nemuseli by byť motivovaní si ju zvyšovať takýmto spôsobom. Tento stav však podľa tempa zvyšovania platov naplánovaného ministerstvom školstva nenastane. Zvýšenie mzdy prostredníctvom profesijného rozvoja bude náročnejšie časovo aj finančne. Na zrušenie kreditového príplatku v roku 2023 doplatia mnohí učitelia, ktorí do svojho vzdelávania investovali nemálo času a peňazí. V konečnom dôsledku však na to doplatia všetci, pretože v zákone nie je nastavený kvalitný a motivačný systém, ktorý by nahradil existujúce vzdelávanie.

Rekreačné poukazy

SKU to považuje za nesystémový krok vlády. Poukazy podobne ako obedy zadarmo a lyžiarske sú populistickým krokom na získanie politických bodov bez premyslenia si dôsledkov. Je však fakt, že učitelia a ostatní v školstve majú rovnaký nárok na čerpanie príspevku ako každý iný zamestnanec a rozhodnutie, či si ho uplatnia, je na nich. Veríme, že im v tomto nebudú kladené prekážky zo strany zamestnávateľa. Opatrenie je diskriminačné vo vzťahu k zamestnancom škôl s menej ako 50 zamestnancami. Zákon už vstúpil do platnosti a budú sa s ním musieť vysporiadať aj školy, ktoré naň nemajú vo svojich rozpočtoch pridelené žiadne financie. Preto by riaditelia mali jednoznačne vyvinúť tlak a požadovať tieto financie od svojich zriaďovateľov. Rozpočty väčšiny škôl sú aj bez týchto výdavkov mimoriadne napäté a ak zriaďovatelia alebo ministerstvá nenájdu na ich pokrytie dostatočné zdroje, potom sa bude v školách šetriť na zabezpečovaní základného fungovania a potrieb žiakov. Alebo nastane druhá možnosť, že ak si poukazy učitelia tvrdo na pracoviskách vybojujú, vezme sa im inde. Iná, bohužiaľ na mnohých školách veľmi pravdepodobná cesta je, že učitelia podľahnú tlaku vedenia školy a nebudú si uplatňovať nároky, ktoré im vyplývajú zo zákona. S touto praxou sa bežne stretávame aj v súčasnosti. Okrem poukazov majú učitelia  nárok napríklad 5 dní v roku sa vzdelávať, ďalších 5 dní majú na atestáciu, jeden deň na psychologické poradenstvo, na cestovné náhrady, nadčasy… V koľkých školách sa dodržiava zákon? Asi všetci chápu, že ukrátiť žiaka alebo zamestnanca o to, čo je dané ústavou alebo zákonom, nie je správne a ak niektorý z týchto scenárov nastane, zodpovednosť za to ponesú zriaďovatelia, poslanci a vláda.