Výzva členom komory na úhradu členského príspevku za rok 2023

Správna rada Slovenskej komory učiteľov vás v zmysle platných stanov komory – čl. 5 vyzýva na úhradu členského príspevku za rok 2023.

Úhradu vo výške 10 € je potrebné vykonať do termínu (do 30 dní od poslania výzvy) na číslo účtu IBAN SK45 8330 0000 0029 0181 1416, pri bankovom prevode uveďte do poznámky svoje meno, priezvisko a kraj.

Úhradou členského príspevku podporíte našu komoru, aby sme aj naďalej vedeli hájiť vaše záujmy.

  • Získajte odbornú pomoc a poradenstvo (právne, psychologické) Slovenskej komory učiteľov a jej partnerov,
  • zúčastňujte sa stretnutí a spolurozhodujte o smerovaní Slovenskej komory učiteľov,
  • získajte informácie o činnosti SKU prostredníctvom tlačových správ, webovej stránky, sociálnych sietí, newsletterov…
  • využite zľavu 5 € na každé vzdelávanie Slovenskej komory učiteľov,
  • iniciujte a formujte zmeny v školskej legislatíve.

Výška členského je naozaj symbolická a vychádza v prepočte na deň 0,027 €.

Zachovajte nám prosím aj naďalej vašu priazeň.

V Bratislava dňa 28.04.2023

 S pozdravom

Mgr. Vladimír Crmoman

prezident SKU

www.sku.sk