Vzdelávanie SKU – Jar 2023

Milí pedagógovia a priaznivci SKU,

získajte poznatky z oblasti pedagogických záležitostí, kompetencií, pracovnoprávnych vzťahov, zamestnaneckých práv, etických princípov a komunikácie na pracovisku, riešenia konfliktov, ako aj  fungovania kľúčového orgánu demokracie školy – rady školy.

3. 4. 2023 otvárame pre Vás jarný cyklus akreditovaného inovačného vzdelávania na tému Nastavenie demokratických procesov v školskom prostredí.

Naše vzdelávanie je určené pre všetky kategórie, podkategórie a kariérové pozície pedagogických a odborných zamestnancov.

Prihlásiť sa môžete na jednotlivé vzdelávania, pedagogickí a odborní zamestnanci si môžu vyskladať potrebných 50 hodín a získať Osvedčenie o inovačnom vzdelávaní, za získate 3% príplatok za profesijný rozvoj.

Viac informácií nájdete na: https://sku.sk/vzdelavanie/