Zmena v platnosti kreditov od 1. 1. 2018

Od 1. januára 2018 dochádza k niektorým zmenám vo veci platnosti priznaných kreditov, ktoré SKU dlhodobo presadzovala:

• § 46 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. o obmedzenej platnosti kreditov sa vypúšťa
• zákon č. 317/2009 Z. z. na inom mieste nehovorí o dobe platnosti priznaného kreditu

Ako aplikovať zmenu:

Situácia č. 1: Kredity stratili platnosť do 31. 12. 2017
Aplikácia: Zmena sa na túto situáciu nevzťahuje.

Situácia č. 2: Kredity by mali stratiť platnosť po 01. 01. 2018.
Aplikácia: Platnosť kreditov je neobmedzená.

Situácia č. 3: Kredity mali stratiť platnosť do 31. 12. 2017, ich platnosť bola zo zákonných dôvodov predĺžená,                                        platnosť kreditov má skončiť po 01. 01. 2018.
Aplikácia: Platnosť kreditov je neobmedzená.

Situácia č. 4: Kredity sú priznané po 01. 01. 2018.
Aplikácia: Platnosť kreditov je neobmedzená.

Zdroj:

https://www.minedu.sk/stanovisko-pre-riaditelov-skol-a-skolskych-zariadeni-vo-veci-doby-platnosti-priznanych-kreditov/

[wpdm_package id=14658 template=”link-template-calltoaction3.php”]

[wpdm_package id=14654 template=”link-template-calltoaction3.php”]