Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

vláda a parlament stále ignorujú Petíciu za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Preto v deň narodenia Jána Amosa Komenského 28. 3. 2019 budeme demonštrovať čiernym oblečením. Zapojenosťou škôl nám dáte vedieť, či máme pokračovať v protestoch proti zákonu, ktorý poškodzuje naše záujmy.

DEŇ UČITEĽOV V ČIERNOM – MANUÁL

Cieľ: Prejav nesúhlasu s rozhodnutiami, ktorými sa snaží slovenská vláda na čele s ministerkou Martinou Lubyovou budiť dojem pozitívnych zmien a s reakciou ministerstva školstva na Petíciu za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Ako sa zapojiť?

  • Informujte kolegov osobným rozhovorom alebo mailom a vyveste plagát akcie vo Vašej zborovni, kabinete,…

https://isu.sk/wp-content/uploads/2019/03/ISU_plagat_print.pdf

Na mapke potom môžete sledovať počet zapojených škôl.

VAŠU ŠKOLU REGISTRUJTE LEN RAZ

  • V tento deň príďte do školy oblečení v čiernom.

  • 12. hodine na poludnie, väčšinou sa jedná o 5. vyučovaciu hodinu,prerušte svoju prácu na symbolickú minútu, alebo si s kolegyňami a kolegami dohodnite, akým spôsobom túto minútu ticha uskutočníte.

  • Akcia Deň učiteľov v čiernom môže mať celoškolský, ale i skupinový alebo individuálny rozmer.

  • Ak sa z akýchkoľvek dôvodov nemôžete, ale chcete zapojiť, podporte svojich kolegov napríklad zdieľaním informácií a videa o akcii na sociálnych sieťach.

https://www.youtube.com/watch?v=4P6G01NNAdI

Oboznámte rodičov s tým, že sa zapájate do takejto akcie. Vysvetlite im, prečo počas vyučovacej hodiny prerušíte svoju prácu.

ZAPOJTE SA ZBIERANÍM PODPISOV POD PETÍCIU

Pošlite tento obrázok všetkým priateľom. Link na petíciu (vypisujú sa údaje vpravo hore): http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1008530