PETÍCIA POKRAČUJE

Poslanci parlamentu schválili zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch aj napriek tomu, že petícia za jeho stiahnutie už má viac ako 20 000 podporovateľov.

Petičný výbor Petície za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch bude žiadať prezidenta Slovenskej republiky, aby vrátil zákon s pripomienkami národnej rade na opätovné prerokovanie. V zmysle zákona č. 350/1996 Z.z., ak prezident republiky vráti zákon s pripomienkami národnej rade na opätovné prerokovanie, prerokuje sa v druhom a treťom čítaní s tým, že predmetom prerokúvania sú iba pripomienky prezidenta republiky. Pripomienky musia obsahovať presné znenie navrhovanej úpravy, ak prezident republiky nenavrhne neprijatie celého zákona. Preto sme za účelom včasného podania vysvetlenia pred spracovaním pripomienok ku schválenému zákonu podnikli prvé kroky. 

Úrad vlády, ktorému sme 12. marca 2019 odovzdali žiadosť o prijatie, prešetrenie a vybavenie petície, má našu petíciu vybaviť do 30 pracovných dní. Do 10 pracovných dní mal povinnosť postúpiť jej časť aj ministerstvu školstva.

Petícia je stále aktuálna, navrhovateľ zákona má možnosť zákon kedykoľvek zobrať späť. Na základe skúseností z kampaní vieme, že počet podporovateľov úspešných petícií sa pohybuje v rozmedzí 50 až 80 000.

Tu je link na schválené znenie zákona zo dňa 2. 4. 2019:

 https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=465179

 


V médiách: