Dotazník – odchádzajúci zo školstva

Milí členovia a sympatizanti Slovenskej komory učiteľov, vláda a ministerstvo sa tu roky prizerajú, ako nám postupne odchádzajú ľudia zo školstva. Každým dňom odchádza viac a viac ľudí. Znechutení, demotivovaní, finančne a spoločensky podhodnotení.

Ak ste v minulosti odišli alebo ste sa aktuálne rozhodli odísť zo školstva, hoci ste tú prácu mali radi a možno by ste sa aj niekedy raz vrátili, ale očakávate lepšie podmienky, pridajte sa aj vy k tým, ktorí chcú, ale nemôžu.

V závere šk. roka by sme chceli pripraviť vláde vizitky s menami tých pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí zo školstva odišli alebo odchádzajú a tak ukázať, koľko ľudí je pripravených sa vrátiť alebo by o tom uvažovali.  PRIDAJTE SA AJ VY. Je nás veľký počet, ktorí sme museli odísť, ale možno by sme sa raz vrátili…. až..

Dotazník vyplň tu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcwugC_jVfkrNLwgeqqDcb3DJjDQXvnHvZN9yUCRw0XrHggA/viewform