Vážené kolegyne, vážení kolegovia a študenti,

dovoľujeme si Vás požiadať o šírenie dotazníka, ktorým Slovenská komora učiteľov zisťuje záujem o vysokoškolské štúdium na odboroch s pedagogickým zameraním. Je určený študentom predposledných ročníkov všetkých typov stredných škôl s maturitou.

Ďakujeme za spoluprácu.