Legislatívne zmeny v školstve od septembra?

Slovenská komora učiteľov chce informovať svojich členov i verejnosť o situácii v súvislosti s množstvom veľkých navrhovaných legislatívnych zmien v troch zákonoch – školský zákon 245/2008, zákon 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch a zákon 61/2015 o odbornom vzdelávaní. Komora sa aktívne venovala dvom spomínaným zákonom a podrobne informovala o procesoch pripomienkovania, návrhu pripomienok a aj ich farebne vyhodnotila podľa toho, ako boli ministerstvom zapracované – školský zákon 245/2008 a následne zákon 138/2019.

Všetky tri novely zákonov, ktoré narýchlo Ministerstvo školstva vložilo do Medzirezortného pripomienkového konania prinieslo stovky pripomienok. Školský zákon so svojimi 1026 pripomienkami muselo ministerstvo nakoniec stiahnuť a opätovne bez ďalšej diskusie prepracovať a následne sa pokúsili o druhé kolo medzirezortného pripomienkovania, ktoré dopadlo so 628 pripomienkami. K druhej verzii neprebehlo zatiaľ rozporové konanie, z čoho je jasné, že zákon ministerstvo nebude predkladať na vládu a ani do parlamentu tak, aby mohol zákon byť účinný k novému školskému roku.

Zákon o pedagogických a odborných zamestnancov 138/2019 s 540 pripomienkami taktiež neputuje na vládu a do parlamentu a k septembru 2021 pravdepodobne do parlamentu ani nepôjde, takže jeho účinnosť možno očakávať najskôr ďalší školský rok.

Čo z toho teda vyplýva?

Za prvý rok nového vedenia ministerstva školstva, tajnej prípravy množstva zmien do oboch zákonov, neparticipatívneho procesu, zmätku, chaosu, rozporov a množstva nočnej práce školských organizácii pri expertne krátkych možnostiach pripomienkovať zmeny sme sa dočkali toho, že po roku nemáme nič. A dôvod je veľmi jednoduchý. Ministerstvo hľadalo skratky, ako svojvoľne obísť občiansku spoločnosť, pripravilo veľmi zlú a zmätočnú verziu zákonov, ktoré následne muselo stiahnuť. Tisíce premárnených hodín úradníkov na ministersve, platených z našich daní, tisíce dobrovoľníckych hodín pripomienkujúcich subjektov a na konci iba veľká nula. Premárnený rok a od septembra 2021 nič na stole.

Čo sa teda bude diať?

Od septembra 2021 nás s najväčšom pravdepodobnosťou blížiacou sa k 100 % nečaká žiadna zmena. To síce znie v zásade upokojujúco najmä pri predstave, že ministerstvo chcelo po viac ako roku pandémie zvyšovať počty žiakov v prvých ročníkoch a zmierňovať jej následky tým, že ešte navýši prácu riaditeľom škôl nezmyselnými opatreniami, ako napr. priebežným maturovaním. Ministerstvo bude musieť zle urobenú a nepoctivú domácu úlohu prerobiť a urobiť zodpovedne ako sa na vyspelú krajinu sveta patrí. S diskusiou, prípravou a participatívnym procesom. Stratili sme zbytočne celý rok a ďalší rok zavedenia mnohých dobrých a potrebných zmien sa nedočkáme.

Čo hrozí?

Od septembra 2021 nastúpia s veľkou pravdepodobnosťou po dlhej mimoriadnej situácii žiaci do škôl. Školy čakajú neľahké následky po pandemickej situácii a zároveň nás čaká veľmi náročná operácia zavedenia povinného predprimárneho vzdelávania. V januári 2021 sme potrebovali skutočne dostať do parlamentu viaceré veľmi dôležité legislatívne zmeny práve pre materské školy, zrušenie medzinárodnej diskrimácie detí so zdravotným znevýhodnením, pričom čelíme aj príprave žaloby Európskej únie, opraviť nemálo chýb v zákone o pedagogických a odborných zamestnancoch (naše návrhy TU). Mnohé zmeny boli veľmi dôležité a žiaľ, nebudú realizované. Namiesto opráv a úprav v prospech škôl sa ministerstvo podujalo na experiment hop alebo trop, či im prejdú vo verejnosti novely so stovkami rozporuplných zmien, ktoré si tam presadili podľa chuti ministerskí úradníci a rozličné záujmové skupiny. Minuli sme rok času, množstvo energie a námahy, peňazí a dobrovoľníckej práce a nič z toho. No a smutné na tom je, že zodpovedná osoba, ktorá tieto zákony pripravovala, generálna riaditeľka sekcie stredných škôl, potichu zutekala, takže sme opäť svedkami konania bez nesenia zodpovednosti.

Poučenie?

Domáce úlohy sa robia poctivo. Bez podvádzania. Toto hovoria učitelia už celé roky ministerstvu školstva a pripomínajú to opäť. Žiadna skratka neexistuje, žiadne opisovanie, obchádzanie. Poctivá novela je jednoduchá a úderná na presne určenú tému. Poctivé veľké zmeny zákonov sa robia zásadne v participatívnom procese – zber podnetov a potrieb z praxe, okrúhle stoly, diskusie s kľúčovými aktérmi, návrhy, pripomienkovania a až potom medzirezortné pripomienkové konanie a následne vláda, parlament a prezidentka. Toto všetko sa od septembra 2020 dalo krásne stihnúť a ešte v pohodlí online meetingov a zdieľaných dokumentov a pripomienok. Transparentne a na mieru.

viktor križo