Môže zamestnávateľ nariadiť dovolenku počas mimoriadnych jesenných prázdnin?

V schránke SKU sme našli nasledujúce otázky k aktuálnej situácii:

Ako je to s dovolenkou počas týchto, dalo by sa povedať ďalších dní navyše (mimoriadnych jesenných prázdnin…)? Môže vedenie poslať pedagogickým a odborným zamestnancom usmernenie, že si majú opäť vziať dovolenku? Potom napr. bude chýbať dovolenka na zimné prázdniny a pod. Nemalo to byť riešené inak, práca na doma a podobne, keďže ide o výnimočný stav? Niektoré školy to majú tak a iné tak… Nie je v tom jednotnosť. Ako sa má správne postupovať?  

Tu je naša odpoveď:

Dovolenku môže nariadiť zamestnávateľ v zmysle Zákonníka práce: Pre čerpanie dovolenky platí, že ho určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 7 dní vopred. Toto obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca. Bez súhlasu zamestnanca nie je prípustné určiť čerpanie dovolenky v predstihu kratšom ako 7 dní.

Malo by to byť v súlade s plánom dovoleniek, ktorý by ste mali mať schválený. (Zamestnávateľ je povinný tvoriť plán dovoleniek, s ktorým musia súhlasiť zástupcovia zamestnancov. Ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, môže tvoriť plán dovoleniek samostatne.) S dvoma dňami jesenných prázdnin navyše nikto nepočítal a v pláne dovoleniek nie sú zahrnuté, v skrátenom období zamestnávateľ môže určiť prácu z domu alebo v škole. Iné možnosti sú len so súhlasom zamestnanca.


Ako rozhodol Váš zamestnávateľ? 

Podeľte sa a napíšte nám Vaše skúsenosti na demokracia@sku.sk