Pripomienkovanie vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch

Po troch rokoch nezrovnalostí, chýb a urgencií Ministerstvo školstva s mimoriadnym meškaním vychádza von s “novou” vyhláškou o kvalifikačných predpokladoch na stránke Slov-lex pod č. LP/2022/814. Pozitívna správa je, že ministerstvo školstva tentoraz o čosi viac vypočulo podnety z vonka a v správe o účasti verejnosti spomenulo aj Slovenskú komoru učiteľov, ktorá tri roky opakovane žiadala úpravu chýb v tejto vyhláške. Text samotnej vyhlášky sa v podstate nijako nezmenil, doplnil sa tam iba digitálny koordinátor.

Prílohová časť sa veľmi ťažko porovnáva, ak ministerstvo nezverejní, aké zmeny skutočne urobili. Je to veľmi náročné to fyzicky porovnávať, čo sa skutočne zmenilo. Dôvodová správa je opäť spracovaná veľmi jednoducho a nie je z nej možné takmer nič zistiť. Farebné zmeny a úpravy v texte nie je vidieť, čiže je ťažké sledovať úpravy.

Niektoré podnety z praxe, ktoré sme dostali ministerstvo skutočne zmenilo, aj keď nie úplne podľa nášho návrhu: úprava predpokladov u školských špeciálnych pedagógov a asistentov.

Vyzývame školy, riaditeľov, učiteľov, personalistov, aby nás kontaktovali na našej emailovej adrese: sku@sku.sk a v prípade podnetu k zmene vyhlášky nám zaslali emailom podnet s uvedením, kde v ktorej Prílohe, na ktorej strane a ako navrhujú urobiť zmenu, aby sme vedeli pripomienku skontrolovať a pripraviť na odoslanie.

Slovenská komora učiteľov