Učíme po novom aj na našej škole 2011

Srdečne Vás pozývame 
na 3. ročník regionálnej 
konferencie pre učiteľov, Učíme po novom  aj
na našej škole, 
ktorá
sa uskutoční  dňa 28. 10. 2011 o 8:15 hod, v
zasadačke MsÚ v Pov. Bystrici.

Cieľom
konferencie
je
ukázať, že učitelia  čoraz viac využívajú
vo svojej práci prostriedky IKT, sú ochotní prezentovať svoju prácu, vedia
sa podeliť so svojimi skúsenosťami, zaujímajú sa nielen o nové metódy a formy výučby, ale aj o prácu svojich
kolegov.

Hosťami
konferencie
sú: J.Gorttweis,
A. Gottweisová  (aSc Agenda), P. Okániková  (Microsoft),  V. Burjan, B. Zelinová (EXAM), Bláhová (AP Media), …

Bližšie informácie nájdete na http://kmu-pb.webnode.sk .

Tešíme sa na stretnutie s Vami a
veríme, že účasť na konferencii bude pre Vás prínosom.

Mgr. Júlia Illéšová, koordinátorka KMU

Učíme po novom – aj na našej škole

Pozitívny
ohlas účastníkov minuloročnej regionálnej  konferencie bol  pre členky Klubu moderných učiteľov pri SPŠ v Považskej
Bystrici podnetom k zorganizovaniu jeho II. ročníka. Ten sa uskutoční  dňa  2. 11. 2010  o  8:00 hod,  v zasadačke  MsÚ  v Považskej
 Bystrici
.