Záznam z diskusie – Príbeh Daniely Polovkovej

Sledujte záznam z online diskusie projektu Slovenskej komory učiteľov (SKU): „Podpora demokratizácie v školách“, ktorá sa pod názvom „PRÍBEH DANIELY POLOVKOVEJ“ uskutočnila 26. mája 2021 na Facebook stránke a Youtube SKU.

Podeľte sa a napíšte nám Vaše skúsenosti na demokracia@sku.sk

Projekt „Podpora demokratizácie v školách“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.