Stanovisko SKU k nominácii nového ministra školstva

Školstvo potrebuje vplyvného krízového manažéra s úplnou podporou premiéra a ministra financií a nie ďalšieho ministra „podržtašku“.

Nominácia v rezorte školstva chvalabohu tentoraz nebola predmetom sporov, posledným miestom záujmu strán či “hviezdnej roty” záujemcov. Optimistickí však budeme až vtedy, keď sa strane Hlas vo vláde a v parlamente  podarí presadiť také rozpočtové opatrenia, ktoré postavia učiteľov na úroveň ďalších vysokoškolských profesií a keď budú mať v školách dostatočnú podporu. Zo skúseností však vieme, že obsadenie ministerstva financií nominantom inej strany prináša  spory o potrebu zvyšovania podielu HDP do školstva v náš neprospech. V poslednej vláde takéto rozloženie politických síl skončilo úplnou katastrofou.

Budúci minister formuloval celkom presne témy platov učiteľov, inklúziu a ďalšie reformy v školstve ako prioritu. Uvidíme, či sa táto jeho priorita pretaví do konkrétnych formulácií v programovom vyhlásení vlády a či sa tieto sľuby nakoniec naplnia.

Čo sa týka komunikácie s komorou, doteraz sa síce každý minister s nami zo slušnosti stretol a sľúbil modré z neba, od systematickej spolupráce až po prísľuby presadzovania našich návrhov, ale v realite to týmto jedným stretnutím aj skončilo a naše názory sme mohli formulovať iba cez médiá. Radi by sme sa konečne dočkali profesionálneho manažmentu, odborných nominácií s transparentnými výberovými konaniami (napr. na posty priamoriadených organizácií a riaditeľov odborov ministerstva), pretože sme unavení z politických a nekompetentných nominácií a následného neodborného zasahovania do práce škôl.

Komora učiteľov prijala nomináciu pána Druckera s miernou nádejou. Očakávame, že minister stabilizuje svoj rezort, ktorý dlhodobo vykazuje známky nefunkčnosti – Odbor pedagogických a odborných zamestnancov a NIVAM, kde zažívame roky neochotu k spolupráci a blokovanie napredovania najmä v téme kvality vzdelávania učiteľov.

V neposlednom rade by mal byť minister školstva vzorom pre študentov, žiakov a pedagógov. Človek s čistým štítom, ktorý sa nikdy neznížil ku kopírovaniu záverečnej práce, konšpirovaniu či obohacovaniu sa na úkor iných.