Reakcia na odporúčania MŠVVaŠ SR v závere funkčného obdobia vlády

Ministerstvo školstva v piatok, 6. októbra 2023, predstavilo návrhy riešení nedostatku učiteľov a nízkej atraktivity ich povolania. Namiesto jasne podložených a prepracovaných návrhov však minister prezentoval burzu nápadov, o ktorých školská verejnosť diskutuje desaťročia. Naposledy napr. v Správe o stave školstva (2012) alebo dokumente Učiace sa Slovensko (2018). Uvedené opatrenia sú spájané s potrebou mapovať, analyzovať a vyhodnocovať kroky. Napriek nepochybne dobrým úmyslom ministra, ak je to výsledok jeho štvormesačného pôsobenia alebo takmer štvorročného pôsobenia odborníkov z ministerstva školstva, tak to nie je najlepšia vizitka. Ministerstvo nepredstavilo žiadne konkrétne kroky, neposkytlo ani odpočet doterajších opatrení v tejto oblasti. Komora učiteľov dlhodobo upozorňuje napr. na nízku kvalitu vzdelávania učiteľov, opakovane predstavila aj návrhy riešení, začiatkom júla aj aktuálnemu ministrovi. Netušíme o žiadnom kroku ministra smerom k náprave stavu, ľudia na ministerstve, zodpovední za túto oblasť, viac ako rok neodpovedajú na naše maily a požiadavky.

K samotným opatreniam môžeme konštatovať, že rozumieme vyjadreniam ministra a jeho snahe riešiť najväčší problém s nedostatkom kvalifikovaných pedagógov v Bratislavskom kraji a zabezpečiť tak žiakom základných a stredných škôl potrebnú kvalitu, komora však už dávnejšie vyzývala ministrov školstva na zavedenie platového automatu. Najprv sa malo zabezpečiť navýšenie platov učiteľov na úroveň 1,2 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve a postupné vyrovnávanie podielu učiteľských platov ku mzde vysokoškolsky vzdelaných ľudí na úroveň priemeru krajín OECD.

Na vzdelávanie učiteľov ministerstvo minulo cez MPC a aktuálne NIVAM stovky miliónov eur, v učiteľskej verejnosti však neprevláda názor, že by za vynaložené peniaze dostávali očakávanú kvalitu.

Overovanie pozície supervízora, zavedeného v máji 2023 v novele školského zákona, ani nemá zmysel, ministerstvo zaviedlo túto pozíciu v rozpore s medzinárodnými štandardmi supervízie, ktoré napr. ministerstvo práce a zdravotníctva dlhodobo akceptujú vo svojich rezortoch. V školstve nie je, napriek výzve odborníkov, pre túto pozíciu žiadna podmienka vzdelania. Merať kvalitu práce supervízorov, ktorí pôsobia v rozpore s medzinárodnými štandardmi, by boli stratené financie a čas.

Je chvályhodné, že ministerstvo chce sledovať efektivitu regionálnych centier podpory učiteľov, ktoré sú financované z Plánu obnovy. Treba však poznamenať, že štátny rozpočet a eurofondy súbežne platia NIVAM (bývalé regionálne MPC) za veľmi obdobnú činnosť. Hrozí, že štát tak premrhá ďalšie milióny eur neefektívne.

Vytvorenie portálu vzdelávaní a ich hodnotenia bolo domácou úlohou terajšieho vedenia MŠVVaŠ SR, tento portál mal byť v prevádzke už v septembri 2023. Na poslednú chvíľu tento termín v parlamente posunuli o rok, na september 2024, a tak za to zodpovedné osoby nebudú niesť zodpovednosť.

Komora učiteľov v blízkom čase v analýze predstaví, koľko miliónov eur ministerstvo školstva bezbreho a nesystémovo rozdalo len za posledné dva roky. Neefektívne minuté financie potom chýbajú v teréne, napríklad na dofinancovanie niektorých podporných opatrení či odmeňovanie učiteľov.