Vzdelávanie z Plánu obnovy 3.0

Ministerstvo školstva hneď po novom roku zverejňuje opäť tretíkrát dotačný systém na profesijný rozvoj, resp. vzdelávanie PZ a OZ (Metodické usmernenie č. 3). Ako sme písali v poslednom článku (Ne)vzdelávanie z Plánu obnovy pokračuje, nastavenie profesijného rozvoja sa dlhodobo javí ako najslabšia stránka fungovania ministerstva školstva. Našťastie, na tretíkrát sa konečne podarilo nastaviť výzvu pre školy zodpovednejšie a viac smart. Lepšiu kvalitu vidíme tu:

  • výzva sa zverejnila dostatočne včas a nastavila na primeraný čas, aby škola mohli financie čerpať na zmysluplné veci. Školy budú mať tentoraz pol roka do konca augusta sa vzdelávať (ani to ale nie je ideálny čas, je to dosť krátko na plánovanie),
  • podpora sa uplatňuje na všetky druhy profesijného rozvoja, čiže aj rozširujúce, kvalifikačné, DPŠ, špecializačné, funkčné či atestačné vzdelávanie,
  • zvýšila sa maximálna suma, hoci je stále nedostatočná (za 50 hod. inovačného preplatia 150 eur aj s DPH, čo ale v realite bude nakoniec iba 125 eur, keďže väčšina poskytovateľov nie sú platcovia DPH),
  • rozšíril sa okruh oprávnených osôb na všetkých PZ a  OZ vo všetkých školách i v školských zariadeniach, čo je veľmi dobrá správa.

Žiaľ, treba povedať aj o veciach, ktoré stále nie sú v poriadku a ktoré Plán obnovy sľúbil zlepšiť, takisto ako aj všetci poslední ministri v Programových vyhláseniach vlád – skvalitnenie systému vzdelávania PZ a OZ:

  • Profesijný rozvoj stojí na starých profesijných štandardoch (MPC, 2017). Nové štandardy sú síce zverejnené (boli rovnako ako pôvodné financované z EÚ fondov), ale sú už rok neschválené, pravdepodobne preto, že sú opäť spracované nekvalitne a nedostatočne, ako sme na to opakovane upozorňovali napr. v článku Komora vyzýva ministra zastaviť a opraviť profesijne štandardy. Takže Plán obnovy sa čerpá na systém, ktorý je v jadre zlý a napriek záväzku v POO skvalitniť ho neurobil príslušný odbor žiadne zmeny k lepšiemu.
  • Systém vzdelávania PZ a OZ nemá žiadnu kontrolu kvality, nedodržujú sa ani základné zákonné podmienky zverejňovania hodnotenia vzdelávaní, čoho najlepšou ukážkou je formalizmus hodnotenia vzdelávaní NIVAMu, ako sme na to pred rokom upozornili v článku Ako sa pristupuje k hodnoteniu-vzdelávaní učiteľov,
  • Neexistuje tiež transparentný systém akreditácie poskytovateľov vzdelávaní a ich kontrola, jednoducho akreditačný proces sa nedá porovnať so systémom celoživotného vzdelávania, nie sú tam žiadne štandardy, proces je zmätočný, nejasný a nikto nevie, kto ho vlastne realizuje – je to nejaké tajné zoskupenia priateľov ministerstva.
  • Pre riaditeľov je systém refundácie zatiaľ stále veľká byrokracia, nehovoriac o tom, že sa od nich očakáva, že budú robiť prieskum trhu, čo sa javí ako nezmysel, najmä ak nepresiahnu povinnú sumu 5000 eur.
  • Ministerstvo síce ponúka neobmedzené možnosti vzdelávania, ale zákon garantuje učiteľovi iba 5 dní voľna, takže uvidíme, ako veľmi budú ochotní uvoľňovať učiteľov na vzdelávania a ako to ovplyvní kvalitu vyučovacieho procesu v školách.
  • Ministerstvo otvára možnosť preplácať funkčné vzdelávanie, predatestačné, DPŠ,  atestačné a pod., ale reálne trh neotvorilo pre iných, než pre NIVAM a vysoké školy. Tí však z POO buď nebudú môcť čerpať vôbec (Nivam) alebo len malú časť (VŠ). Pozoruhodné je, že na funkčné vzdelávanie je akreditovaná organizácia Inšpirácia s.r.o., v ktorej vzdeláva priamo riaditeľ odboru PZ a OZ, ktorý za celý systém vzdelávania vrátane akreditácií a kontroly zodpovedá. Ministerstvo si jednoducho vyberá, komu dá akreditáciu na funkčné či atestačné napriek tomu, že v Pláne obnovy deklaruje, že skvalitní systém vzdelávania a otvorí trh aj pre ostatné neštátne organizácie.

Každopádne sme radi, že sa ministerstvo postupne zlepšuje a učí na vlastných chybách. Kiežby aktuálna dotácia nespôsobila hon na peniaze a kvantitu namiesto očakávanej kvality.