Legislatívny proces – jeseň 2022 – príhody

Najväčšie reformné zmeny, ktoré pred rokom ohlasoval minister školstva ani na sklonku roka nespúšťajú žiadne ohňostroje. Tohtoročná jeseň, na ktorej prípravu malo celý rok ešte bývalé vedenie ministerstva, nepriniesla nič reformné. V závere pontifikátu ministra školstva na konci augusta sa zaskvela ďalšia z mnohých tlačoviek, kde bola ohlásená okrem iného aj ďalšia novela školského zákona. Tá sa nakoniec dostala v septembri do medzirezortného systému slov-lex LP 2022/502 a bola predmetom pripomienkovania mnohých subjektov ako sme na to upozornili podrobne v článku Novela novely školského zákona.

Napriek monotematickej novele s jedným kľúčovým paragrafom 145a-d o podporných opatreniach sa nakoniec vyklulo 377 pripomienok. Väčšina podobných, nakoľko pôvodne znenie tejto reformy bolo pripravené expertami na ŠPÚ, čo ale ministerstvu nestačilo a tak si vyrobilo svoju verziu textu, ktorá bola plná chýb.

Komora učiteľov predložila 56 pripomienok vrátane opráv chýb z predošlých noviel zákonov. Až po 3 mesiacoch v decembri ministerstvo zrealizovalo rozporové konanie, na ktorom upozornilo ako prvé, že nebudú akceptovať nič mimo ich návrhu textu zákona. Aj takto sa dá chápať demokracia zmien v zákone. Ministerstvo si texty vyrobilo samo, expertov nevypočulo, s nikým nekonzultovali, a keď sa na nich zosypú pripomienky, odmietajú čokoľvek mimo svojho návrhu riešiť. Rozporové konanie nakoniec prebehlo celkom konštruktívne, ale iba v tých častiach textu, ktoré pôvodne navrhlo ministerstvo. Dobrá správa je, že sa podarilo vychytať viacero nedostatkov návrhu novely a najmä rozšíriť definíciu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb na širšiu kategóriu detí, ktoré podporu potrebujú a doteraz na ňu nemali nárok, napríklad deti cudzincov či deti so životnými ťažkosťami.

Nakoniec, slovné cvičenia v školskom zákone nebudú mať v zásade žiaden význam. To podstatné bude, ako dopadne diskusia o zákone 597/2003 o financovaní škôl a školských zariadení, resp. Nariadení vlády 630/2008 o financovaní týchto podporných opatrení. Zatiaľ existujú iba dohady, ministerstvo žiaden návrh nepredstavilo. Diskusia o nárokovateľných podporných opatreniach (rozumej – konečne asistenti a podporné tímy do všetkých škôl podľa potrieb a merateľných koeficientov a ďalšia podpora pre učiteľov a školy pri podpore detí v rozličných ťažkostiach) sa končí a začína pri peniazoch. Takže aktuálna novela školského zákona je len slohové cvičenie.

Komora napriek odmietaniu ministerstva viesť diskusiu aj o ďalších chybách v školskom zákone zaslala ministerstvu opätovne pripomienky, ktorých zapracovanie by nič nestálo, ale mohlo výrazne pomôcť školám v praxi. Uvidíme, či na to bude ministerstvo nakoniec reflektovať.

Nariadenie vlády 630/2008 – “reforma” poradní

Druhým dôležitým legislatívnym procesom, ktorý komora na jeseň 2022 absolvovala bolo Nariadenie vlády 630/2008. To však nebolo ešte v súvislosti s financovaním podporných opatrení, ale iba s kozmetickými úpravami v súvislosti s tzv. transformáciou poradenských zariadení. Po dôkladným oboznámením sa s meritom veci sme rozporovali základné východiská tejto zmeny. Ministerstvo predložilo nový systém koeficientov financovania poradenských zariadení (avšak stále iba s tým istým nezmeneným balíkom financií – čiže žiadna reforma, iba kozmetika). Zaujímalo nás, čo bolo podkladom pre viaceré zmeny systému financovania, prečo niektoré činnosti odborných zamestnancov v poradniach budú viac a iné menej financované. Asi nikoho neprekvapí, že ministerstvo nedisponovalo žiadnymi podkladmi, nemali žiadnu analýzu, žiadne dáta. NIČ. Takmer dve hodiny diskusie zástupcovia Komory strávili so zástupcami ministerstva nad tým, že vlastne ministerstvo nevie odpovedať na žiadne odborné otázky. Zmeny urobili údajne už nepracujúci zamestnanci (rozumej bývalé vedenie zo sekcie štátnej tajomníčky) a aktuálne zoskupenie rozporujúceho subjektu MŠ SR nevie prečo. Ministerstvo teda malo obhájiť odborne kroky a zmeny, ktoré zavádza a namiesto toho neboli schopní nič povedať, predložiť. Bez čoilen náznaku záujmu či obavy, že takto by to nemalo byť. Aj preto sme žiadali doplniť do rozporovej zápisnice odsek pre Úrad vlády, kde sme informovali, ako “odborne” prebiehalo rozporové konanie. Po tomto našom zásahu do zápisnice ministerstvo v decembri k novele šk. zákona informovalo, že zápisnice z rozporového nemusí už viac robiť (aby sa vyhli asi takýmto dodatkom – viď príloha).

V závere treba dodať, že legislatívny proces – najmä po obsahovej odbornej stránke – je dlhodobo na ministerstve školstva na veľmi nízkej úrovni. Chceme odborníkov, ktorí budú problémom rozumieť, budú rozumieť legislatíve a budú schopní počúvať reálne problémy z praxe, odborne diskutovať a hľadať konsenzus.